Zimná záhrada - od steny šikmá

Neohodnotené
 
Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Zväčšiť
  • 1 z 4
 

Vážený zákazníci, cena je uvedená od ...
Pre zistenie ceny pre Vás je potrebné zvoliť variant výrobku.

Po tejto voľbe sa zobrazí dostupnosť, cena a rozsvieti sa možnosť Do košíka.

 

Dostupnosť Zvoľte variant
Šírka
Dlžka
Výplň zasklenia
Bežná cena - - - - - - - - €11 136 €10 560 €12 312 €11 664 €13 440 €12 720 €14 520 €13 728 €15 552 €14 688 - - - - - - €11 151 €10 584 €12 528 €11 880 €13 851 €13 122 €15 120 €14 310 €16 335 €15 444 €17 496 €16 524 - - - - €10 800 €10 260 €12 390 €11 760 €13 920 €13 200 €15 390 €14 580 €16 800 €15 900 €18 150 €17 160 €19 440 €18 360 - - €10 065 - €11 880 €11 286 €13 629 €12 936 €15 312 €14 520 €16 929 €16 038 €18 480 €17 490 €19 965 €18 876 €21 384 €20 196 - - €10 980 €10 440 €12 960 €12 312 €14 868 €14 112 €16 704 €15 840 €18 468 €17 496 €20 160 €19 080 €21 780 €20 592 €23 328 €22 032 - - €11 895 €11 310 €14 040 €13 338 €16 107 €15 288 €18 096 €17 160 €20 007 €18 954 €21 840 €20 670 €23 595 €22 308 €25 272 €23 868 €10 416 - €12 810 €12 180 €15 120 €14 364 €17 346 €16 464 €19 488 €18 480 €21 546 €20 412 €23 520 €22 260 €25 410 €24 024 €27 216 €25 704 €11 160 €10 620 €13 725 €13 050 €16 200 €15 390 €18 585 €17 640 €20 880 €19 800 €23 085 €21 870 €25 200 €23 850 €27 225 €25 740 €29 160 €27 540 od €5 664
Ušetríte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €2 (–0 %)
€5 952 €5 664 €7 320 €6 960 €8 640 €8 208 €9 912 €9 408 €11 135 €10 559 €12 311 €11 663 €13 439 €12 719 €14 519 €13 727 €15 551 €14 687 €6 696 €6 372 €8 235 €7 830 €9 720 €9 234 €11 150 €10 583 €12 527 €11 879 €13 850 €13 121 €15 119 €14 309 €16 334 €15 443 €17 495 €16 523 €7 440 €7 080 €9 150 €8 700 €10 799 €10 259 €12 389 €11 759 €13 919 €13 199 €15 389 €14 579 €16 799 €15 899 €18 149 €17 159 €19 439 €18 359 €8 184 €7 788 €10 064 €9 570 €11 879 €11 285 €13 628 €12 935 €15 311 €14 519 €16 928 €16 037 €18 479 €17 489 €19 963 €18 875 €21 382 €20 194 €8 928 €8 496 €10 979 €10 439 €12 959 €12 311 €14 867 €14 111 €16 703 €15 839 €18 467 €17 495 €20 158 €19 079 €21 778 €20 590 €23 326 €22 030 €9 672 €9 204 €11 894 €11 309 €14 039 €13 337 €16 106 €15 287 €18 095 €17 159 €20 005 €18 953 €21 838 €20 668 €23 593 €22 306 €25 270 €23 866 €10 415 €9 912 €12 809 €12 179 €15 119 €14 363 €17 345 €16 463 €19 487 €18 479 €21 544 €20 410 €23 518 €22 258 €25 408 €24 022 €27 214 €25 702 €11 159 €10 619 €13 724 €13 049 €16 199 €15 389 €18 584 €17 639 €20 878 €19 799 €23 083 €21 868 €25 198 €23 848 €27 223 €25 738 €29 158 €27 538 od €5 664    
Kód tovaru 310/2M/4M/SKL 310/2M/4M/POL 310/2/4M/SKL 310/2/4M/POL 310/3M/4M/SKL 310/3M/4M/POL 310/3/4M/SKL 310/3/4M/POL 310/4M/4M/SKL 310/4M/4M/POL 310/4/4M/SKL 310/4/4M/POL 310/5M/4M/SKL 310/5M/4M/POL 310/5/4M/SKL 310/5/4M/POL 310/6M/4M/SKL 310/6M/4M/POL 310/2M/4/SKL 310/2M/4/POL 310/2/4/SKL 310/2/4/POL 310/3M/4/SKL 310/3M/4/POL 310/3/4/SKL 310/3/4/POL 310/4M/4/SKL 310/4M/4/POL 310/4/4/SKL 310/4/4/POL 310/5M/4/SKL 310/5M/4/POL 310/5/4/SKL 310/5/4/POL 310/6M/4/SKL 310/6M/4/POL 310/2M/5M/SKL 310/2M/5M/POL 310/2/5M/SKL 310/2/5M/POL 310/3M/5M/SKL 310/3M/5M/POL 310/3/5M/SKL 310/3/5M/POL 310/4M/5M/SKL 310/4M/5M/POL 310/4/5M/SKL 310/4/5M/POL 310/5M/5M/SKL 310/5M/5M/POL 310/5/5M/SKL 310/5/5M/POL 310/6M/5M/SKL 310/6M/5M/POL 310/2M/5/SKL 310/2M/5/POL 310/2/5/SKL 310/2/5/POL 310/3M/5/SKL 310/3M/5/POL 310/3/5/SKL 310/3/5/POL 310/4M/5/SKL 310/4M/5/POL 310/4/5/SKL 310/4/5/POL 310/5M/5/SKL 310/5M/5/POL 310/5/5/SKL 310/5/5/POL 310/6M/5/SKL 310/6M/5/POL 310/2M/6M/SKL 310/2M/6M/POL 310/2/6M/SKL 310/2/6M/POL 310/3M/6M/SKL 310/3M/6M/POL 310/3/6M/SKL 310/3/6M/POL 310/4M/6M/SKL 310/4M/6M/POL 310/4/6M/SKL 310/4/6M/POL 310/5M/6M/SKL 310/5M/6M/POL 310/5/6M/SKL 310/5/6M/POL 310/6M/6M/SKL 310/6M/6M/POL 310/2M/6/SKL 310/2M/6/POL 310/2/6/SKL 310/2/6/POL 310/3M/6/SKL 310/3M/6/POL 310/3/6/SKL 310/3/6/POL 310/4M/6/SKL 310/4M/6/POL 310/4/6/SKL 310/4/6/POL 310/5M/6/SKL 310/5M/6/POL 310/5/6/SKL 310/5/6/POL 310/6M/6/SKL 310/6M/6/POL 310/2M/7M/SKL 310/2M/7M/POL 310/2/7M/SKL 310/2/7M/POL 310/3M/7M/SKL 310/3M/7M/POL 310/3/7M/SKL 310/3/7M/POL 310/4M/7M/SKL 310/4M/7M/POL 310/4/7M/SKL 310/4/7M/POL 310/5M/7M/SKL 310/5M/7M/POL 310/5/7M/SKL 310/5/7M/POL 310/6M/7M/SKL 310/6M/7M/POL 310/2M/7/SKL 310/2M/7/POL 310/2/7/SKL 310/2/7/POL 310/3M/7/SKL 310/3M/7/POL 310/3/7/SKL 310/3/7/POL 310/4M/7/SKL 310/4M/7/POL 310/4/7/SKL 310/4/7/POL 310/5M/7/SKL 310/5M/7/POL 310/5/7/SKL 310/5/7/POL 310/6M/7/SKL 310/6M/7/POL Zvoľte variant
Kategória Zimná záhrada
 

Zimná záhrada je svojim prevedenim v podstate pergola, ktorej súčasťou je obvodové zasklenie.
Hliníkové pergoly sú voči tradičným dreveným pergolám bezúdržbové, šetria teda Váš čas i peniaze za ošetrujúce nátery.
Vďaka zaskleniu máte možnosť využívať tento priestor na jar, v lete alebo na jeseň.

Zimná záhrada je vybavená bezrámovým systémom Delux  - 10 mm  sklo číre

Štandardné farebné prevedenie: antracit (RAL 7016)

Cena so zabudovaným žlabom a odvodom vody v podperných stĺpoch.

Ceny sú uvedené s DPH za štandardné rozmery, iné požiadavky sú naceňované individuálne.
Ceny sú uvedené s montážou a dopravou.

Okrem zakladných verzií ponúkame rôzne prispôsobenia podľa potrieb a požadaviek zákazníka akými sú napríklad:
-zmena farby
-zmena rozmerov
-zmena výplne

Pri kúpe ľubovoľnej zimnej záhrady budete kontaktovaný naším pracovníkom pre upresnenie špecifikácii.
Po zaplateni 50% zálohy a schváleni výkresovej dokumentácie vám bude do 4-6 týždňou zimná záhrada namontovaná.

Okrem tohoto typu vyrábame:

-tvar U

-tvar L

-rohová zimná záhrada


Ceny sú k dispozícií na požiadanie.

 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.