Zimná záhrada - od steny šikmá tvar L

Neohodnotené
 
Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Doprava zadarmo Zväčšiť
 

Vážený zákazníci, cena je uvedená od ...
Pre zistenie ceny pre Vás je potrebné zvoliť variant výrobku.

Po tejto voľbe sa zobrazí dostupnosť, cena a rozsvieti sa možnosť Do košíka.

 

Dostupnosť Zvoľte variant 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov
Šírka
Dlžka
Výplň zasklenia
Bežná cena - - - - - - - - - - €10 584 - €11 520 €10 800 €12 408 €11 616 €13 248 €12 384 - - - - - - - - €10 800 €10 152 €11 907 €11 178 €12 960 €12 150 €13 959 €13 068 €14 904 €13 932 - - - - - - €10 710 €10 080 €12 000 €11 280 €13 230 €12 420 €14 400 €13 500 €15 510 €14 520 €16 560 €15 480 - - - - €10 296 - €11 781 €11 088 €13 200 €12 408 €14 553 €13 662 €15 840 €14 850 €17 061 €15 972 €18 216 €17 028 - - - - €11 232 €10 584 €12 852 €12 096 €14 400 €13 536 €15 876 €14 904 €17 280 €16 200 €18 612 €17 424 €19 872 €18 576 - - €10 335 - €12 168 €11 466 €13 923 €13 104 €15 600 €14 664 €17 199 €16 146 €18 720 €17 550 €20 163 €18 876 €21 528 €20 124 - - €11 130 €10 500 €13 104 €12 348 €14 994 €14 112 €16 800 €15 792 €18 522 €17 388 €20 160 €18 900 €21 714 €20 328 €23 184 €21 672 - - €11 925 €11 250 €14 040 €13 230 €16 065 €15 120 €18 000 €16 920 €19 845 €18 630 €21 600 €20 250 €23 265 €21 780 €24 840 €23 220 od €4 896
Ušetríte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €2 (–0 %)
€5 184 €4 896 €6 360 €6 000 €7 488 €7 056 €8 568 €8 064 €9 600 €9 024 €10 583 €9 936 €11 519 €10 799 €12 407 €11 615 €13 247 €12 383 €5 832 €5 508 €7 155 €6 750 €8 424 €7 938 €9 639 €9 072 €10 799 €10 151 €11 906 €11 177 €12 959 €12 149 €13 958 €13 067 €14 903 €13 931 €6 480 €6 120 €7 950 €7 500 €9 360 €8 820 €10 709 €10 079 €11 999 €11 279 €13 229 €12 419 €14 399 €13 499 €15 509 €14 519 €16 559 €15 479 €7 128 €6 732 €8 745 €8 250 €10 295 €9 702 €11 780 €11 087 €13 199 €12 407 €14 552 €13 661 €15 839 €14 849 €17 060 €15 971 €18 215 €17 027 €7 776 €7 344 €9 540 €9 000 €11 231 €10 583 €12 851 €12 095 €14 399 €13 535 €15 875 €14 903 €17 279 €16 199 €18 611 €17 423 €19 871 €18 575 €8 424 €7 956 €10 334 €9 750 €12 167 €11 465 €13 922 €13 103 €15 599 €14 663 €17 198 €16 145 €18 719 €17 549 €20 161 €18 875 €21 526 €20 122 €9 072 €8 568 €11 129 €10 499 €13 103 €12 347 €14 993 €14 111 €16 799 €15 791 €18 521 €17 387 €20 158 €18 899 €21 712 €20 326 €23 182 €21 670 €9 720 €9 180 €11 924 €11 249 €14 039 €13 229 €16 064 €15 119 €17 999 €16 919 €19 844 €18 629 €21 598 €20 248 €23 263 €21 778 €24 838 €23 218 od €4 896    
Kód tovaru 298/2M 298/2M9 298/2-5 298/2-13 298/3M 298/3M9 298/3-5 298/3-13 298/4M 298/4M9 298/4-5 298/4-13 298/5M 298/5M9 298/5-5 298/5-13 298/6M 298/6M9 298/2M2 298/2M10 298/2-6 298/2-14 298/3M2 298/3M10 298/3-6 298/3-14 298/4M2 298/4M10 298/4-6 298/4-14 298/5M2 298/5M10 298/5-6 298/5-14 298/6M2 298/6M10 298/2M3 298/2M11 298/2-7 298/2-15 298/3M3 298/3M11 298/3-7 298/3-15 298/4M3 298/4M11 298/4-7 298/4-15 298/5M3 298/5M11 298/5-7 298/5-15 298/6M3 298/6M11 298/2M4 298/2M12 298/2-8 298/2-16 298/3M4 298/3M12 298/3-8 298/3-16 298/4M4 298/4M12 298/4-8 298/4-16 298/5M4 298/5M12 298/5-8 298/5-16 298/6M4 298/6M12 298/2M5 298/2M13 298/2-9 298/2-17 298/3M5 298/3M13 298/3-9 298/3-17 298/4M5 298/4M13 298/4-9 298/4-17 298/5M5 298/5M13 298/5-9 298/5-17 298/6M5 298/6M13 298/2M6 298/2M14 298/2-10 298/2-18 298/3M6 298/3M14 298/3-10 298/3-18 298/4M6 298/4M14 298/4-10 298/4-18 298/5M6 298/5M14 298/5-10 298/5-18 298/6M6 298/6M14 298/2M7 298/2M15 298/2-11 298/2-19 298/3M7 298/3M15 298/3-11 298/3-19 298/4M7 298/4M15 298/4-11 298/4-19 298/5M7 298/5M15 298/5-11 298/5-19 298/6M7 298/6M15 298/2M8 298/2M16 298/2-12 298/2-20 298/3M8 298/3M16 298/3-12 298/3-20 298/4M8 298/4M16 298/4-12 298/4-20 298/5M8 298/5M16 298/5-12 298/5-20 298/6M8 298/6M16 Zvoľte variant
Kategória Zimná záhrada
 

Zimná záhrada je svojim prevedenim v podstate pergola, ktorej súčasťou je obvodové zasklenie.
Hliníkové pergoly sú voči tradičným dreveným pergolám bezúdržbové, šetria teda Váš čas i peniaze za ošetrujúce nátery.
Vďaka zaskleniu máte možnosť využívať tento priestor na jar, v lete alebo na jeseň.

Zimná záhrada je vybavená rámovým systémom Štandart  - 6 mm sklo číre

Štandardné farebné prevedenie: antracit (RAL 7016)

Cena so zabudovaným žlabom a odvodom vody v podperných stĺpoch.

Ceny sú uvedené s DPH za štandardné rozmery, iné požiadavky sú naceňované individuálne.
Ceny sú uvedené s montážou a dopravou.

Okrem zakladných verzií ponúkame rôzne prispôsobenia podľa potrieb a požadaviek zákazníka akými sú napríklad:
-zmena farby
-zmena rozmerov
-zmena výplne

Pri kúpe ľubovoľnej zimnej záhrady budete kontaktovaný naším pracovníkom pre upresnenie špecifikácii.
Po zaplateni 50% zálohy a schváleni výkresovej dokumentácie vám bude do 4-6 týždňou zimná záhrada namontovaná.

 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.