Zimná záhrada - od steny šikmá tvar L

Kód: 370/2M/4M/SKL 370/2M/4M/POL 370/2/4M/SKL 370/2/4M/POL 370/3M/4M/SKL 370/3M/4M/POL 370/3/4M/SKL 370/3/4M/POL 370/4M/4M/SKL 370/4M/4M/POL 370/4/4M/SKL 370/4/4M/POL 370/5M/4M/SKL 370/5M/4M/POL 370/5/4M/SKL 370/5/4M/POL 370/6M/4M/SKL 370/6M/4M/POL 370/2M/4/SKL 370/2M/4/POL 370/2/4/SKL 370/2/4/POL 370/3M/4/SKL 370/3M/4/POL 370/3/4/SKL 370/3/4/POL 370/4M/4/SKL 370/4M/4/POL 370/4/4/SKL 370/4/4/POL 370/5M/4/SKL 370/5M/4/POL 370/5/4/SKL 370/5/4/POL 370/6M/4/SKL 370/6M/4/POL 370/2M/5M/SKL 370/2M/5M/POL 370/2/5M/SKL 370/2/5M/POL 370/3M/5M/SKL 370/3M/5M/POL 370/3/5M/SKL 370/3/5M/POL 370/4M/5M/SKL 370/4M/5M/POL 370/4/5M/SKL 370/4/5M/POL 370/5M/5M/SKL 370/5M/5M/POL 370/5/5M/SKL 370/5/5M/POL 370/6M/5M/SKL 370/6M/5M/POL 370/2M/5/SKL 370/2M/5/POL 370/2/5/SKL 370/2/5/POL 370/3M/5/SKL 370/3M/5/POL 370/3/5/SKL 370/3/5/POL 370/4M/5/SKL 370/4M/5/POL 370/4/5/SKL 370/4/5/POL 370/5M/5/SKL 370/5M/5/POL 370/5/5/SKL 370/5/5/POL 370/6M/5/SKL 370/6M/5/POL 370/2M/6M/SKL 370/2M/6M/POL 370/2/6M/SKL 370/2/6M/POL 370/3M/6M/SKL 370/3M/6M/POL 370/3/6M/SKL 370/3/6M/POL 370/4M/6M/SKL 370/4M/6M/POL 370/4/6M/SKL 370/4/6M/POL 370/5M/6M/SKL 370/5M/6M/POL 370/5/6M/SKL 370/5/6M/POL 370/6M/6M/SKL 370/6M/6M/POL 370/2M/6/SKL 370/2M/6/POL 370/2/6/SKL 370/2/6/POL 370/3M/6/SKL 370/3M/6/POL 370/3/6/SKL 370/3/6/POL 370/4M/6/SKL 370/4M/6/POL 370/4/6/SKL 370/4/6/POL 370/5M/6/SKL 370/5M/6/POL 370/5/6/SKL 370/5/6/POL 370/6M/6/SKL 370/6M/6/POL 370/2M/7M/SKL 370/2M/7M/POL 370/2/7M/SKL 370/2/7M/POL 370/3M/7M/SKL 370/3M/7M/POL 370/3/7M/SKL 370/3/7M/POL 370/4M/7M/SKL 370/4M/7M/POL 370/4/7M/SKL 370/4/7M/POL 370/5M/7M/SKL 370/5M/7M/POL 370/5/7M/SKL 370/5/7M/POL 370/6M/7M/SKL 370/6M/7M/POL 370/2M/7/SKL 370/2M/7/POL 370/2/7/SKL 370/2/7/POL 370/3M/7/SKL 370/3M/7/POL 370/3/7/SKL 370/3/7/POL 370/4M/7/SKL 370/4M/7/POL 370/4/7/SKL 370/4/7/POL 370/5M/7/SKL 370/5M/7/POL 370/5/7/SKL 370/5/7/POL 370/6M/7/SKL 370/6M/7/POL Zvoľte variant
Neohodnotené
ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo €5 664 €5 376 €6 960 €6 600 €8 208 €7 776 €9 408 €8 904 €10 560 €9 984 €11 664 €11 016 €12 720 €12 000 €13 728 €12 936 €14 688 €13 824 €6 372 €6 048 €7 830 €7 425 €9 234 €8 748 €10 584 €10 017 €11 880 €11 232 €13 122 €12 393 €14 310 €13 500 €15 444 €14 553 €16 524 €15 552 €7 080 €6 720 €8 700 €8 250 €10 260 €9 720 €11 760 €11 130 €13 200 €12 480 €14 580 €13 770 €15 900 €15 000 €17 160 €16 170 €18 360 €17 280 €7 788 €7 392 €9 570 €9 075 €11 286 €10 692 €12 936 €12 243 €14 520 €13 728 €16 038 €15 147 €17 490 €16 500 €18 876 €17 787 €20 196 €19 008 €8 496 €8 064 €10 440 €9 900 €12 312 €11 664 €14 112 €13 356 €15 840 €14 976 €17 496 €16 524 €19 080 €18 000 €20 592 €19 404 €22 032 €20 736 €9 204 €8 736 €11 310 €10 725 €13 338 €12 636 €15 288 €14 469 €17 160 €16 224 €18 954 €17 901 €20 670 €19 500 €22 308 €21 021 €23 868 €22 464 €9 912 €9 408 €12 180 €11 550 €14 364 €13 608 €16 464 €15 582 €18 480 €17 472 €20 412 €19 278 €22 260 €21 000 €24 024 €22 638 €25 704 €24 192 €10 620 €10 080 €13 050 €12 375 €15 390 €14 580 €17 640 €16 695 €19 800 €18 720 €21 870 €20 655 €23 850 €22 500 €25 740 €24 255 €27 540 €25 920 od €5 376 –10 %
pergola1 (4)
€5 664 €5 376 €6 960 €6 600 €8 208 €7 776 €9 408 €8 904 €10 560 €9 984 €11 664 €11 016 €12 720 €12 000 €13 728 €12 936 €14 688 €13 824 €6 372 €6 048 €7 830 €7 425 €9 234 €8 748 €10 584 €10 017 €11 880 €11 232 €13 122 €12 393 €14 310 €13 500 €15 444 €14 553 €16 524 €15 552 €7 080 €6 720 €8 700 €8 250 €10 260 €9 720 €11 760 €11 130 €13 200 €12 480 €14 580 €13 770 €15 900 €15 000 €17 160 €16 170 €18 360 €17 280 €7 788 €7 392 €9 570 €9 075 €11 286 €10 692 €12 936 €12 243 €14 520 €13 728 €16 038 €15 147 €17 490 €16 500 €18 876 €17 787 €20 196 €19 008 €8 496 €8 064 €10 440 €9 900 €12 312 €11 664 €14 112 €13 356 €15 840 €14 976 €17 496 €16 524 €19 080 €18 000 €20 592 €19 404 €22 032 €20 736 €9 204 €8 736 €11 310 €10 725 €13 338 €12 636 €15 288 €14 469 €17 160 €16 224 €18 954 €17 901 €20 670 €19 500 €22 308 €21 021 €23 868 €22 464 €9 912 €9 408 €12 180 €11 550 €14 364 €13 608 €16 464 €15 582 €18 480 €17 472 €20 412 €19 278 €22 260 €21 000 €24 024 €22 638 €25 704 €24 192 €10 620 €10 080 €13 050 €12 375 €15 390 €14 580 €17 640 €16 695 €19 800 €18 720 €21 870 €20 655 €23 850 €22 500 €25 740 €24 255 €27 540 €25 920 od €5 376 –10 % €5 097,60 €4 838,40 €6 264 €5 940 €7 387,20 €6 998,40 €8 467,20 €8 013,60 €9 503,99 €8 985,60 €10 497,59 €9 914,39 €11 447,99 €10 799,99 €12 355,19 €11 642,39 €13 219,19 €12 441,59 €5 734,80 €5 443,20 €7 047 €6 682,50 €8 310,60 €7 873,20 €9 525,59 €9 015,29 €10 691,99 €10 108,79 €11 809,79 €11 153,69 €12 878,99 €12 149,99 €13 899,59 €13 097,69 €14 871,59 €13 996,79 €6 372 €6 048 €7 830 €7 425 €9 233,99 €8 748 €10 583,99 €10 016,99 €11 879,99 €11 231,99 €13 121,99 €12 392,99 €14 309,99 €13 499,99 €15 443,99 €14 552,99 €16 523,99 €15 551,99 €7 009,20 €6 652,80 €8 613 €8 167,50 €10 157,39 €9 622,79 €11 642,39 €11 018,69 €13 067,99 €12 355,19 €14 434,19 €13 632,29 €15 740,99 €14 849,99 €16 988,39 €16 008,29 €18 176,39 €17 107,19 €7 646,40 €7 257,60 €9 395,99 €8 910 €11 080,79 €10 497,59 €12 700,79 €12 020,39 €14 255,99 €13 478,39 €15 746,39 €14 871,59 €17 171,99 €16 199,99 €18 532,79 €17 463,59 €19 828,79 €18 662,39 €8 283,60 €7 862,40 €10 178,99 €9 652,49 €12 004,19 €11 372,39 €13 759,19 €13 022,09 €15 443,99 €14 601,59 €17 058,59 €16 110,89 €18 602,99 €17 549,99 €20 077,19 €18 918,89 €21 481,19 €20 217,59 €8 920,80 €8 467,20 €10 961,99 €10 394,99 €12 927,59 €12 247,19 €14 817,59 €14 023,79 €16 631,99 €15 724,79 €18 370,79 €17 350,19 €20 033,99 €18 899,99 €21 621,59 €20 374,19 €23 133,59 €21 772,79 €9 557,99 €9 071,99 €11 744,99 €11 137,49 €13 850,99 €13 121,99 €15 875,99 €15 025,49 €17 819,99 €16 847,99 €19 682,99 €18 589,49 €21 464,99 €20 249,99 €23 165,99 €21 829,49 €24 785,99 €23 327,99 od €4 838,40
4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov 4-6 týždňov Zvoľte variant
Šírka
Dlžka
Výplň zasklenia

Zimná záhrada - od steny šikmá tvar L

 

Zimná záhrada je svojim prevedenim v podstate pergola, ktorej súčasťou je obvodové zasklenie.
Hliníkové pergoly sú voči tradičným dreveným pergolám bezúdržbové, šetria teda Váš čas i peniaze za ošetrujúce nátery.
Vďaka zaskleniu máte možnosť využívať tento priestor na jar, v lete alebo na jeseň.

Zimná záhrada je vybavená rámovým systémom Štandart  - izolačné sklo číre 4.8.4

Štandardné farebné prevedenie: antracit (RAL 7016)

Cena so zabudovaným žlabom a odvodom vody v podperných stĺpoch.

Ceny sú uvedené s DPH za štandardné rozmery, iné požiadavky sú naceňované individuálne.
Ceny sú uvedené s montážou a dopravou.

.

Detailné informácie

Podrobný popis

Zimná záhrada - od steny šikmá tvar L

Okrem zakladných verzií ponúkame rôzne prispôsobenia podľa potrieb a požadaviek zákazníka akými sú napríklad:
-zmena farby
-zmena rozmerov
-zmena výplne

Pri kúpe ľubovoľnej zimnej záhrady budete kontaktovaný naším pracovníkom pre upresnenie špecifikácii.
Po zaplateni 50% zálohy a schváleni výkresovej dokumentácie vám bude do 4-6 týždňou zimná záhrada namontovaná.