Pripravujeme pre vás nový eshop rozšírený o hliníkové ploty, brány, a bránky!!

Zimná záhrada - od steny šikmá

Kód: 256/2M 256/2M9 256/2-5 256/2-13 256/3M 256/3M9 256/3-5 256/3-13 256/4M 256/4M9 256/4-5 256/4-13 256/5M 256/5M9 256/5-5 256/5-13 256/6M 256/6M9 256/2M2 256/2M10 256/2-6 256/2-14 256/3M2 256/3M10 256/3-6 256/3-14 256/4M2 256/4M10 256/4-6 256/4-14 256/5M2 256/5M10 256/5-6 256/5-14 256/6M2 256/6M10 256/2M3 256/2M11 256/2-7 256/2-15 256/3M3 256/3M11 256/3-7 256/3-15 256/4M3 256/4M11 256/4-7 256/4-15 256/5M3 256/5M11 256/5-7 256/5-15 256/6M3 256/6M11 256/2M4 256/2M12 256/2-8 256/2-16 256/3M4 256/3M12 256/3-8 256/3-16 256/4M4 256/4M12 256/4-8 256/4-16 256/5M4 256/5M12 256/5-8 256/5-16 256/6M4 256/6M12 256/2M5 256/2M13 256/2-9 256/2-17 256/3M5 256/3M13 256/3-9 256/3-17 256/4M5 256/4M13 256/4-9 256/4-17 256/5M5 256/5M13 256/5-9 256/5-17 256/6M5 256/6M13 256/2M6 256/2M14 256/2-10 256/2-18 256/3M6 256/3M14 256/3-10 256/3-18 256/4M6 256/4M14 256/4-10 256/4-18 256/5M6 256/5M14 256/5-10 256/5-18 256/6M6 256/6M14 256/2M7 256/2M15 256/2-11 256/2-19 256/3M7 256/3M15 256/3-11 256/3-19 256/4M7 256/4M15 256/4-11 256/4-19 256/5M7 256/5M15 256/5-11 256/5-19 256/6M7 256/6M15 256/2M8 256/2M16 256/2-12 256/2-20 256/3M8 256/3M16 256/3-12 256/3-20 256/4M8 256/4M16 256/4-12 256/4-20 256/5M8 256/5M16 256/5-12 256/5-20 256/6M8 256/6M16 Zvoľte variant
Neohodnotené
ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo ZadarmoZadarmo €10 152 €11 040 €10 320 €11 880 €11 088 €12 672 €11 808 €10 368 €11 421 €10 692 €12 420 €11 610 €13 365 €12 474 €14 256 €13 284 €10 290 €11 520 €10 800 €12 690 €11 880 €13 800 €12 900 €14 850 €13 860 €15 840 €14 760 €11 319 €10 626 €12 672 €11 880 €13 959 €13 068 €15 180 €14 190 €16 335 €15 246 €17 424 €16 236 €10 800 €10 152 €12 348 €11 592 €13 824 €12 960 €15 228 €14 256 €16 560 €15 480 €17 820 €16 632 €19 008 €17 712 €11 700 €10 998 €13 377 €12 558 €14 976 €14 040 €16 497 €15 444 €17 940 €16 770 €19 305 €18 018 €20 592 €19 188 €10 710 €10 080 €12 600 €11 844 €14 406 €13 524 €16 128 €15 120 €17 766 €16 632 €19 320 €18 060 €20 790 €19 404 €22 176 €20 664 €11 475 €10 800 €13 500 €12 690 €15 435 €14 490 €17 280 €16 200 €19 035 €17 820 €20 700 €19 350 €22 275 €20 790 €23 760 €22 140 od €4 704 –0 %
Zimná záhrada - od steny šikmá
€10 152 €11 040 €10 320 €11 880 €11 088 €12 672 €11 808 €10 368 €11 421 €10 692 €12 420 €11 610 €13 365 €12 474 €14 256 €13 284 €10 290 €11 520 €10 800 €12 690 €11 880 €13 800 €12 900 €14 850 €13 860 €15 840 €14 760 €11 319 €10 626 €12 672 €11 880 €13 959 €13 068 €15 180 €14 190 €16 335 €15 246 €17 424 €16 236 €10 800 €10 152 €12 348 €11 592 €13 824 €12 960 €15 228 €14 256 €16 560 €15 480 €17 820 €16 632 €19 008 €17 712 €11 700 €10 998 €13 377 €12 558 €14 976 €14 040 €16 497 €15 444 €17 940 €16 770 €19 305 €18 018 €20 592 €19 188 €10 710 €10 080 €12 600 €11 844 €14 406 €13 524 €16 128 €15 120 €17 766 €16 632 €19 320 €18 060 €20 790 €19 404 €22 176 €20 664 €11 475 €10 800 €13 500 €12 690 €15 435 €14 490 €17 280 €16 200 €19 035 €17 820 €20 700 €19 350 €22 275 €20 790 €23 760 €22 140 od €4 704 –0 % €4 992 / ks €4 704 / ks €6 120 / ks €5 760 / ks €7 200 / ks €6 768 / ks €8 232 / ks €7 728 / ks €9 216 / ks €8 640 / ks €10 151 / ks €9 504 / ks €11 039 / ks €10 319 / ks €11 879 / ks €11 087 / ks €12 671 / ks €11 807 / ks €5 616 / ks €5 292 / ks €6 885 / ks €6 480 / ks €8 100 / ks €7 614 / ks €9 261 / ks €8 694 / ks €10 367 / ks €9 720 / ks €11 420 / ks €10 691 / ks €12 419 / ks €11 609 / ks €13 364 / ks €12 473 / ks €14 255 / ks €13 283 / ks €6 240 / ks €5 880 / ks €7 650 / ks €7 200 / ks €9 000 / ks €8 460 / ks €10 289 / ks €9 660 / ks €11 519 / ks €10 799 / ks €12 689 / ks €11 879 / ks €13 799 / ks €12 899 / ks €14 849 / ks €13 859 / ks €15 839 / ks €14 759 / ks €6 864 / ks €6 468 / ks €8 415 / ks €7 920 / ks €9 900 / ks €9 306 / ks €11 318 / ks €10 625 / ks €12 671 / ks €11 879 / ks €13 958 / ks €13 067 / ks €15 179 / ks €14 189 / ks €16 334 / ks €15 245 / ks €17 423 / ks €16 235 / ks €7 488 / ks €7 056 / ks €9 180 / ks €8 640 / ks €10 799 / ks €10 151 / ks €12 347 / ks €11 591 / ks €13 823 / ks €12 959 / ks €15 227 / ks €14 255 / ks €16 559 / ks €15 479 / ks €17 819 / ks €16 631 / ks €19 007 / ks €17 711 / ks €8 112 / ks €7 644 / ks €9 945 / ks €9 360 / ks €11 699 / ks €10 997 / ks €13 376 / ks €12 557 / ks €14 975 / ks €14 039 / ks €16 496 / ks €15 443 / ks €17 939 / ks €16 769 / ks €19 304 / ks €18 017 / ks €20 590 / ks €19 187 / ks €8 736 / ks €8 232 / ks €10 709 / ks €10 079 / ks €12 599 / ks €11 843 / ks €14 405 / ks €13 523 / ks €16 127 / ks €15 119 / ks €17 765 / ks €16 631 / ks €19 319 / ks €18 059 / ks €20 788 / ks €19 403 / ks €22 174 / ks €20 662 / ks €9 360 / ks €8 820 / ks €11 474 / ks €10 799 / ks €13 499 / ks €12 689 / ks €15 434 / ks €14 489 / ks €17 279 / ks €16 199 / ks €19 034 / ks €17 819 / ks €20 698 / ks €19 349 / ks €22 273 / ks €20 788 / ks €23 758 / ks €22 138 / ks od €4 704 / ks
Zvoľte variant
Šírka
Dlžka
Výplň zasklenia
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Vážený zákazníci, cena je uvedená od ...
Pre zistenie ceny pre Vás je potrebné zvoliť variant výrobku.

Po tejto voľbe sa zobrazí dostupnosť, cena a rozsvieti sa možnosť Do košíka.

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Zimná záhrada je svojim prevedenim v podstate pergola, ktorej súčasťou je obvodové zasklenie.
Hliníkové pergoly sú voči tradičným dreveným pergolám bezúdržbové, šetria teda Váš čas i peniaze za ošetrujúce nátery.
Vďaka zaskleniu máte možnosť využívať tento priestor na jar, v lete alebo na jeseň.

Zimná záhrada je vybavená rámovým systémom Štandart  - 6 mm sklo číre

Štandardné farebné prevedenie: antracit (RAL 7016)

Cena so zabudovaným žlabom a odvodom vody v podperných stĺpoch.

Ceny sú uvedené s DPH za štandardné rozmery, iné požiadavky sú naceňované individuálne.
Ceny sú uvedené s montážou a dopravou.

Okrem zakladných verzií ponúkame rôzne prispôsobenia podľa potrieb a požadaviek zákazníka akými sú napríklad:
-zmena farby
-zmena rozmerov
-zmena výplne

Pri kúpe ľubovoľnej zimnej záhrady budete kontaktovaný naším pracovníkom pre upresnenie špecifikácii.
Po zaplateni 50% zálohy a schváleni výkresovej dokumentácie vám bude do 4-6 týždňou zimná záhrada namontovaná.

Okrem tohoto typu vyrábame:

-tvar U

-tvar L

-rohová zimná záhrada


Ceny sú k dispozícií na požiadanie.